IMG_2677Vážení mladí priatelia / Tisztelt fiatal barátaim,

dovoľte, aby som vás privítala na stránke našej školy. Čoskoro budete musieť urobiť vaše doteraz najdôležitejšie životné rozhodnutie. Budete si musieť odpovedať na otázky: Akú strednú školu si vyberiem po ukončení základnej školy? Čo budem robiť po strednej škole? Získam maturitu? Budem sa venovať povolaniu, ktoré som vyštudoval?

engedjétek meg, hogy üdvözöljelek benneteket iskolánk oldalán. Nemsokára meg kell hoznotok életetek egyik legfontosabb döntését. Válaszolnotok kell a kérdésekre: Milyen középiskolát válasszak az alapiskola befejezése után? Mihez kezdek majd, ha elvégeztem a középiskolát? Megszerzem az érettségit? Dolgozhatok a kitanult szakmámban?

Pri rozhodovaní o svojej budúcnosti nezabúdajte na to, že bohatstvom národa je v prvom rade množstvo a úroveň vzdelaných ľudí. To čo potrebuje naša spoločnosť sú ľudia s prvotriednym všeobecným a odborným vzdelaním, vysokými morálnymi a etickými hodnotami. To čo potrebuje, sú profesionáli so sebadôverou, ktorí vedia tolerovať rozličnosti, a ktorí dokážu viesť ľudí s odlišnými ideálmi. Bez vzdelania niet napredovania. Preto vám odporúčam, aby ste sa neuspokojili s množstvom doteraz získaných vedomostí, ale išli ich rozširovať a prehlbovať.

A jövőtökről való döntés során ne felejtkezzetek el arról sem, hogy a nemzet gazdagsága elsősorban a művelt emberek számán és szintjén múlik. Társadalmunknak elsőosztályú általános- és szakmai képzettséggel, valamint magas erkölcsi és etikai értékekkel rendelkező emberekre van szüksége. Olyan önbizalommal rendelkező szakemberekre van szükség, akik tolerálni tudják az egymástól való különbözést, és képesek az eltérő ideálokkal rendelkező emeberek vezetésére. Művelődés nélkül nincs haladás. Ezért azt javaslom nektek, hogy ne elégedjetek meg az eddig megszerzett tudásotokkal, a jövőben igyekezzetek bővíteni és elmélyíteni azt.

Budem potešená, ak si za týmto účelom vyberiete pre vaše ďalšie štúdium Súkromnú strednú odbornú školu v Štúrove ako organizačnú zložku SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY v ŠTÚROVE a rada vás privítam ako študentov 1. ročníka v niektorom učebnom odbore alebo nadstavbovom študijnom odbore.

Örömmel tölt majd el, ha céljaitok elérése érdekében a továbbtanuláshoz a párkányi Magán Szakközépiskolát mint az ÖSSZEVONT MAGÁN ISKOLA szervezési részlegét választjátok, és szívélyesen üdvözöllek benneteket, mint az 1. osztály diákjait valamelyik szakmában illetve a felépítményi tagozat tanulmányi szakán.

 PaedDr. Emília Szitásová

 riaditeľka školy / az iskola igazgatónője