Maturitná skúška sa na našej škole vykonáva  overenou vlastnou PROGRESÍVNOU FORMOU.

Skladá sa:

  • z písomnej časti /externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky  z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka/,
  • z praktickej časti odbornej zložky, ktorá zahŕňa:

- spracovanie záverečnej práce,

- riešenie súvislého príkladu v účtovnom programe v spojení s predmetom Písomná a elektronická komunikácia,

- obhajoba predchádzajúcich častí.

  • z teoretickej časti odbornej zložky /interná, ústna časť maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka, z cudzieho jazyka a odborných ekonomických predmetov/.

Iskolánkon az érettségi vizsga saját, évek során bevált PROGRESSZÍV FORMÁBAN zajlik.

Az alábbi részekből áll:

  • írásbeli rész /külső vizsga és belső vizsga írásbeli része a tanítási nyelvből, szlovák nyelvből és szlovák irodalomból és idegen nyelvből/,
  • gyakorlati rész, mely magába foglalja:

- a záromunka kidolgozását,

- egy összefüggő könyvelési példa megoldását könyvelési programban az írásbeli és elektronikus kommunikáció tantárggyal összekötve,

- az előző részfeladatok megvédését.

  • érettségi szakvizsga elméleti része /az érettségi vizsga belső, szóbeli része tanítási nyelvből, szlovák nyelvből és szlovák irodalomból, idegen nyelvből és gazdasági szaktantárgyakból/.

P1080008web

P1080016web

P1080014web