ADRESA / CÍM

Súkromná spojená škola

Ul. Sv. Štefana 648/36

943 01  Štúrovo

TELEFÓN/TELEFON

+421367511290

+421367511558

MOBIL

+421907177218

+421905542816

E-MAIL

soa@1soa-sturovo.sk

mokos@1soa-sturovo.sk